Хауърд Oрехови фиданки

Плодовете са с кръгла до ъгловата форма. Ядката е залепена за черупката. Теглото на плода е 6,5гр., 90 – 95% е със светъл цвят. Рандемана на ядката е 49%. Подходящ е за гъсто засаждане. От 80 – 90% плододава на странични клони. Опрашители са Франкет и Фернет. Препоръчва се засаждане до 1200м. надморска височина.

× Онлайн Чат