Франкет Oрехови фиданки

Видът  е бързорастящ, с изправена форма и широка корона. Плодът е  с овална форма. Средна тегло на плода 11-12гр., ядка – 5,3гр., съставляваща 46-47%, с бяла ядка. Не  е подходящ за единично засаждане. Поради късното разлистване е подходящ за места с късни пролетни слани. Използва се за опрашител на Чандлър. Препоръчва се засаждане до 1200м. надморска височина.

× Онлайн Чат