Производство

ПОДГОТОВКА НА ПОЧВАТА:

Предвид географското и физическото разположение, анализи на почвата и водата за поливане и избора на подходящите сортове:

 1. Трябва да се подготви почвата. Подготвената почва създава благоприятни условия за развитието на кореновата система на дръвчетата;
 2. Преди засаждане трябва да се заоре торта. Оборската тор трябва да се разхвърли според нуждите на почвата. Ако не сме заорали оборската тор, то в следващите 5 години около дръвчетата трябва да поставяме органична тор според нуждите му;
 3. Трябва да се избере подходяща схема на зааждане. В този случай се препоръчва засаждане 8х4 м.;

  Ако изберем схема на засаждане 8х4, в един декар можем да засадим 31 броя фиданки. Според развитието на дръвчетата около 10-та или 12-та година засадените в реда на разстояние от 4 м. дръвчета, клоните им ще започнат да се преплитат и тогава през едно трябва да се изкоренят от градината;

 1. Прави се проект за схема на засаждане. Според формата на градината, мястото се очертава на правоъгълник или квадрат. Опъват се въжета в двете посоки на х отстояние, започвайки от единия от правите ъгли на обозначения правоъгълник или квадрат, по този начин маркираме местата за изкопаване на дупките за засаждане. При изготвянето на проекта трябва да оставим отстояние от 3 м. от границите;
 2. Изкопаване на дупките. Дупките за засаждане трябва да са с диаметър 60 см. и 60 см. дълбочина;
 3. Въпреки че при ореха на един клон присъстват и женски и мъжки цветчета, по време на опрашване се наблюдава известно времево разминаване в цъфтежа им. Затова ние препоръчваме засаждане на опрашители от 5% до 10 %.

ЗАСАЖДАНЕ

 1. Време за засаждане: Корените на засадените преди края на месец Март дръвчета започват да се развиват по-рано,  по този начин  по- рано започват своето развитие и стават по- устойчиви на засушавания.
 2. Условия за засаждане: Не трябва да се засажда ако почвата е замръзнала, кална или има много силен вятър.
 3. В предварително изкопаните ями е добре да се поставят 3-4 лопати оборска тор или около 500 гр. троен суперфосфат.
 4. Преди засаждане е добре да се подрежат до здраво централния и по дебелите странични коренчета. Ако има избило под присадката се премахва. Също трябва да приготвим и фунгициден разтвор.
 5. Засаждане: След разхвърлянето на дъното на ямата на оборска или изкуствена тор, до достигането на нивото на засаждане се запълва с почва. След това дръвчетата се потапят в предварително подготвения фунгициден разтвор и се поставят в ямата, като се внимава облагороденото място да е над нивото на градината и присадката да е обърната на север. С лопата се запълва ямата с горния слой от почвата. Преди да се отъпче около дръвчето трябва обилно да се полее с вода и дръвчето леко да се придърпа нагоре. Целта на придърпването е коренчетата да се насочат надолу и да не са увити. Ако след време забележим, че облагороденото място е под почвата трябва да разкопаем около него.

   

 6. Подрязване на върха: След засаждане дръвчетата се подрязват на 30 см. от присадката и разреза се запечатва с овощарска паста.  От събудилите се пъпки до края на лятото се оставя само един летораст(при добри грижи още първата година трябва да достигне поне 2 метра височина), а останалите постепенно се премахват. За да предпазим дръвчетата от летните горещини можем да намажем цялото растение с водоразтворима бяла боя, която да разредим до съотношение 3 към 1.
 7. Първата година по време на засаждане е добре да се постави колче и след достигане на височина от 50 см. летораста да се привърже към него за да го предпазим от счупване.
 1. Около дръвчето се прави вадичка, която е под нивото на градината и се полива при нужда.

ПОЛИВАНЕ

 • Водата играе важна роля в развитието на дръвчетата  и  качеството на плодчетата.
 • За предпочитане е капково поливане.
 • До достигане на три годишна възраст дръвчетата трябва да се поливат през месеците май, юни, юли и август през 10 дни с около 30 литра вода, а след третата година през 15 дни с 45-70 литра вода.
 • Не се препоръчва поливане през топлата част на деня .
 • Поливането трябва де се извършва рано сутрин или надвечер.

   

ПРЪСКАНЕ

 

 • Използването на химически препарати трябва да е своевременно.
 • Началото и края на зимния период трябва да се напръскат с бордолезов разтвор.
 • Борба с ореховия плодов червей: първото третиране трябва да е когато плодчетата са с големина на лешник.
 • Пръскането трябва да се извършва в ранните часове или късно следобед.

БОРБА С ПЛЕВЕЛИ:
 

 • Трябва да се извършват окопавания около дръвчето;
 • Пролетта можем да използваме тотален хербицид против плевелите с които не сме се справили.

 ТОРЕНЕ:  

 • Най правилното торене се прави след детайлен анализ на почвата и листата на дръвчетата.
 • Преди да пристъпим към торене трябва да знаем средните нужди, според възрастта на едно орехово дърво:
 • Азот /N/: 150 грама на дърво;
 • Фосфор/Р/: 100 грама на дърво;
 • Калий/К/: 180-200 грама на дърво;
 • Калций/Ca/: 30- 35 грама на дърво;
 • Магнезий/Mg/: 20-25 грама на дърво;
 • При торенето на ореховите градини важен фактор е и подходящото време, трябва да се тори в необходими стойности и на порции. Ако торенето се извършва правилно то ефекта е доста по- голям.

ПОДРЯЗВАНЕ 

 • Подрязването и оформянето при ореха е много важен фактор. При правилно подрязване можем да вдигнем добивите до 50%;
 • Сортове като ЧАНДЛЪР, ФЕРНОР, които плододават на странични клони, трябва да се формират с водач и подобрена етажна корона, защото колкото повече странични клонки имаме, ще имаме и повече плодчета;
 • При това формиране трябва да изберем лидер(водач), а на него да разпределим скелетните клони;
 • При оформянето първият етаж състоящ се от 3-4 скелетни клони на разстояние най- малко 10 см. един от друг, трябва да е на височина най- малко 1 метър от земята;
 • След като оформим  първия етаж на 1 метър височина, трябва да оставим разстояние между следващия етаж  най – малко 80 см. По този начин се оформят 3- 4 етажа;
 • През пролетта, според възрастта и силата на развитие на дръвчето 1/3 от върха на клона се подрязва за да се събудят страничните плодни пъпки;
 • Подрязването се извършва на около 1 см. над подходящата пъпка. Не трябва да се реже през пъпката или по средата между двете пъпки. Също така след подрязването трябва да замажем мястото на среза с овощарска паста.

 

 • ЧАНДЛЪР
  Плододаване на сорта Чандлър
  2-ра – 3-та година: 0,5 кг.- 1 кг.
  4-та година: 2кг. – 4кг.
  5-та година: 5кг. – 7кг.
  6-та година: 8кг. – 10кг.
  7-ма година: 14кг. – 16кг.
  8-ма година: 19кг. – 21кг.
  9-та година: 26кг. – 28кг.
  10-та година: 33кг. – 35кг.
  При благоприятни климатични условия и добри грижи могат да се вземат тези
  добиви.
  1 декар /1000м2/ 8м. Х 4м. – При тази схема на засаждане на декар се засаждат
  31 броя дръвчета.

 

× Онлайн Чат